realities of online dating - Memuaskan datin


Kajian penstrukturan masih lagi dibuat bagi menampung keperluan rancangan dan pelaksanaan tugas yang kian meningkat.

Perubahan struktur ini perlu menyamai Markas Tentera Darat (TD) supaya sistem pengurusan dan latihan Pasukan Simpanan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.

Bagi mentadbir dan menguruskan Pasukan Sukarela yang semakin berkembang pesat, Jabatanarah Askar Wataniah (JAW) ditubuhkan di Departmen Tentera Darat pada tahun 1978.

Ianya disusun semula agar dapat berperanan sebagai sebuah Cawangan Pasukan Simpanan dengan lebih efektif selaras dengan peranan dan tugas sebenar AW.

Lakonan Pierre Andre dalam filem ini masih sama dengan lakonanya dalam filem-filem seram yang dilakonnya cuma ada sedikit perubahan.