professional online dating uk - Pagdating ng mga hapones sa pilipinas


pagdating ng mga hapones sa pilipinas-36pagdating ng mga hapones sa pilipinas-4

Pagdating ng mga hapones sa pilipinas

jyqwertyuiop[asdfghjlkxvcmb,m1489876598765984798aej987j8j798w7787hrfh498er Potang ina lang pramis ng mga Amerikano.

Nakakapunyeta lang sila kasi mababaho ang amoy nila lalo na kapag tumataas ng mga kamay.

Nagtagal nang tatlong mga taon ang pananakop o okupasyon ng mga Hapones sa Pilipinas.

Nagtatag ang mga Hapones ng isang pamahalaang tau-tauhan lamang nila, na ang nagsisilbing pangulo ay si Jose P. Noong Oktubre 1944, nagsimula ang digmaan ng pagpapalaya sa Pilipinas mula sa mga Hapones nang lumapag ang mga puwersa ni Douglas Mac Arthur sa Tangway ng Leyte.

Sinikap ng mga Pilipino na mamuhay ng maayos bagama’t may banta ng panganib. King kumander ng USAFFE sa Bataan, ang mga pwersa nito kay Hen. Ang mga sumukong sundalo ay nagmartsa sa loob ng maraming araw ng walang pagkain at inumin mula Mariveles, Bataan hanggang San Fernando Pampanga. Sa payo ni Pangulong Roosevelt, Tumakas si Pangulong Quezon, kanyang pamilya at gabinete mula sa Corregidor papuntang Australia noong ika-20 ng Pebrero, 1942.